Tässä 26.4.2023 hyväksytty vuosikertomus tiedoksenne

 

Pohjois-Pohjanmaan Psoriasisyhdistys ry.Vuosikertomus 2022

 

YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ JA SEN TOIMINNASTA

 

Pohjois-Pohjanmaan Psoriasisyhdistys ry on perustettu 15.3.1978. Vuosi 2022 oli yhdistyksen 45. toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Oulun läänin läntiset osat: Oulu, Lumijoki, Liminka, Siikalatva, Pyhäntä, Utajärvi, Muhos, Tyrnävä, Kempele, Hailuoto, Ii, Kuivaniemi, Raahe, Siikajoki ja Pyhäjoki. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu. 

 

Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistyksen tarkoituksena on toimia Psoriasisliiton paikallisena jäsenyhdistyksenä, olla omalla alueella psoriaatikkojen yhdyssiteenä ja edunvalvojana sekä edistää oman alueen psoriaatikkojen kuntoutusmahdollisuuksia. Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistyksen toiminta perustuu toimintasuunnitelmaan. 

 

Yhdistyksen hallitus päätti luopua kumppanuuskeskuksessa sijaitsevasta toimistotiloista. Tilat oli vuokrattu Pohjoisen Luut Lujiksi- yhdistykseltä. Vuokranmaksu vei yhdistyksen budjetista suurimman osan, jolloin taloudellisen tilanteenvuoksi vuokrauksen päättämispäätös oli tarpeellinen.

Pystymme toimimaan kuitenkin Psoriasisliiton kumppanina Kumppanuuskeskuksen kokoustiloissa.

 

JÄSENISTÖ

Vuoden 2022 lopussa Pohjois-Pohjanmaan Psoriasisyhdistyksessä oli jäseniä yhteensä 680 (liittyneitä 37 eronneita 35) joista jäsenmaksun maksaneita oli 487 (490). Näistä nuoriso- ja lapsi jäseniä (15v-29v) oli 29 (44)

 

HALLITUS 

 

Hallituksen kokoonpano:

Puheenjohtaja Merja Puolanne- Törmälä 

Varapuheenjohtaja Kaija Järvelin

Varsinaiset jäsenet:Päivi Pesola (sihteeri ja taloudenhoitaja),Mikko Järvelin, Hilkka Vähä

Varajäsenet: Aila Puolanne

 

YHDISTYKSEN VASTUUHENKILÖT

Vertaistukihenkilö: Merja Puolanne-Törmälä, Esa Harvala

Kokemuskouluttaja: Aila Puolanne ja Hilkka Vähä

Liikuntavastaavat: Merja Puolanne-Törmälä ja Hilkka Vähä

Vaalikeräysvastaava: Päivi Pesola

Jäsenvastaava: Merja Puolanne- Törmälä ja Kaija Järvelin

Tiedotus- ja somevastaava, yhdistyskehittäjä: Merja Puolanne- Törmälä ja Päivi Pesola

 

KOKOUKSET

 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen vuosikokous on pidettävä kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokous pidettiin 26.4.2022, siihen oli mahdollisuus osallistua joko läsnäollen tai verkossa.

 

Pohjois-Pohjanmaan Psoriasisyhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa.

 

YHDISTYKSEN TOIMINTA JA TAPAHTUMAT

 

Toimintasuunnitelman mukaan, yhdistyksen hallitus  oli suunnitellut keväälle teatteri-iltoja, jäsentapahtumia ja messuille osallistumista

 

Yhdistys osallistui vuonna 2022

 • Oulun Hyvinvointimessuille 15-16.10. 20222

Yhdistys järjesti vuonna 2022

 • Psorilinjan sairaanhoitaja 2/22
 • Kesäteatteri Oulun Hupisaarilla
 • Vierailu Oulun taidemuseolla Vilho Lammin näyttelyyn
 • Keilausta syksyllä 22 8 kertaa
 • Pohjoisten yhdistysten kanssa yhteinen ruskaretki Luostolla ja yhteinen teatteriretki Billy Elliot- musiikkiteatteriin
 • Kasvisruokakurssi Pohjois- Pohjanmaan Marttojen kanssa
 • Yhdistyksen jäsenillä on ollut mahsollisuus osallistua Vertaistervareiden järjestämille kursseille
 • Vesijumppaa 
 • Yhdistyksen jäsenillä on ollut mahdollisuus osallistua Vertaistervarit- ryhmään

 

VALOHOITOLAITTEET

 

Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistyksen hallinnassa oli Oulussa kaksi UVB-valo-  hoitolaitetta jotka poistettiin käytöstä vähäisen käytön vuoksi. Valohoitolaitteet on viety kierrätykseen Ruskon jäteasemalle.MATKA-AVUSTUS

 

Yhdistys päätti vuosikokouksessaan 26.4.2022 poistaa omaehtoisten matkojen matka-avustuksen. Syynä yhdistyksen talous joka ei kestänyt tätä taloudellista panostusta. Tavoitteena on että yhdistyksen jäsenille järjestetään toimintaa matka-avustuksesta säästyneillä rahoilla.

 

TIEDOTUS

 

Tiedotus hoidetaan pääosin sähköisten kanavien kautta.

 • Yhdistyksen verkkosivut www.oulupsori.fi tiedottavat yhdistyksen toiminnasta
 • Facebookissa yhdistyksellä on oma ryhmä: Pohjois-Pohjanmaan Psoriasisyhdistys
 • Yhdistysesite päivitetään toiminnan mukanaan ja sitä jaetaan jäsenillemme ja mahdollisille uusille jäsenille erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien aikana. Myös Psoriasisliiton jäsensihteeri postitetaan kirjeen uusille jäsenille.
 • Psoriasisliiton jäsenpalvelu: Kilta kehätieto antoi mahdollisuuden lähettää jäsenistölle sähköpostia tapahtumista ja kokouksista.
 • Psoriasisliiton lehdessä tiedotamme omista tapahtumista ja tietoa verkkosivuistamme josta löytyy ajankohtaiset tapahtumat. Lisäksi tiedotamme Psoriasisliiton tapahtumat- sivulla

 

PSORIASISLIITON LUOTTAMUSHENKILÖTOIMINTA

 

Psoriasisliiton liittohallituksessa on vuosina 2020-2022 toiminut Päivi Pesola

Psoriasisliiton Some- lähettiläänä on toiminut Merja Puolanne- Törmälä

Vertaistervareiden ryhmäohjaajana on toiminut Merja Puolanne - Törmälä

 

VAMMAISJÄRJESTÖTOIMINTA

 

Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistys on jäsenenä Oulun seudun vammais- ja kansanterveys- järjestöt ry:ssä (vamjaka). Yhteyshenkilönä on toiminut Päivi Pesola. 

 

VARAINHANKINTA

 

Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa ja sen käytössä olevat varat on tarkoitettu yhdistyksen kaikkien jäsenten käyttöön. 

Yhdistyksen toiminnan mahdollistavat tuotot ovat koostuneet pääsääntöisesti Psoriasisliiton jäsenmaksupalautuksista. Lisäksi tuottoja on tullut vähän arpajais- tuotoista ja tuotteiden myynnistä. 

 

Yhdistys on ollut mukana Pieni ele – Keräyksessä  vammais- ja terveystyön hyväksi. Vuonna 2022 emme osallistuneet aluevaalien vaalikeräyksiin koska emme saaneet rekrytoitua kerääjiä lipasvahdeiksi.

 

Yhdistyksellä on ollut mahdollisuus hakea avustuksia tapahtumien ja liikuntatapahtumien järjestämiseen. Vuonna 2022 Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistys sai STEA:n jäsenjärjestöavustusta Psoriasisliitolta kaikkiin pitämiinsä tapahtumiin.

 

Talouden hoitamisesta on vastannut yhdistyksen hallitus.

 

TILINHOITO, KIRJANPITO JA TOIMINNANTARKASTUS

 

Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistyksen tiliä on hoitanut yhdistyksen  rahastonhoitaja Päivi Pesola

 

Yhdistyksen kirjanpitoa on hoitanut Tilit tasan -tilipalveluista Johanna Rahkala. Toiminnantarkastajana on toiminut Juhani Uhlgren.