Pohjois-Pohjanmaan Psoriasisyhdistys tarjoaa vertaistukea, jota varten on koulutettu vertaistukihenkilöitä. Vertaistuki on luottamuksellista toimintaa, joka perustuu vapaaehtoisuuteen, tasa-arvoon ja vastavuoroisuuteen.  

Vertaistuki on maksutonta palvelua. Se täydentää terveydenhuolto- ja sosiaalialan ammattilaisten antamia palveluja. Vertaistuki auttaa sairauden kohtaamisessa ja keskittyy siihen liittyviin seikkoihin.

Vertaistuki on tunnetason tukea, joka luo toivoa ja auttaa käsittelemään sairauteen liittyviä tunteita, mutta myös välittää tietoa. Keskeinen elementti on kokemustieto: vertaistukea voi antaa vain samankaltaisia asioita kokenut henkilö, joka haluaa kuunnella toista. Vertaistukihenkilöt antavat vertaistukea keskusteluissa, kirjeitse, puhelimitse tai sähköpostitse. 

Lisäksi vertaistuki toteutuu monissa muissa tilanteissa liiton ja yhdistysten toiminnassa, esimerkiksi kursseilla, hoitomatkoilla, tapaamisissa ja yhdistysten jäsenilloissa.

Pohjois-Pohjanmaan Psoriasisyhdistyksen vertaistukihenkilöt:

Merja Puolanne- Törmälä